Welkom op de website van Marion Vijghen – beleidsadvies en procesmanagement

Met inmiddels vijfendertig jaar werkervaring binnen de publieke sector heb ik mijn kracht goed leren kennen. Die kracht ligt in beleidsadvisering en procesmanagement op maatschappelijke terreinen. Terreinen die gaan over ‘mensen’. Meestal over mensen die anders zijn; die niet succesvol en sterk zijn volgens onze maatschappelijke normen; mensen dus waarvoor de publieke sector een extra verantwoordelijkheid heeft. Bij een publieke sector die te maken heeft met krimpende budgetten en toenemende verantwoordelijkheden is het belangrijk om veel te bereiken zonder terug te vallen op extra budget voor iedere nieuwe taak. Met anders werken, anders organiseren, andere accenten en een andere manier van beleid maken, is vaak meer te bereiken.

Hoe krijg je dat voor elkaar?

Dat lukt onder andere door gebruik te maken van de ervaring en kennis van mensen die dicht bij het maatschappelijk probleem staan dat je moet oplossen. Zij kennen de problemen, zij zien de mogelijkheden, zij ‘voelen’ wat wel en niet werkt. En mijn rol? Ik breng de beleidsmatige of politieke wensen om bepaalde resultaten te halen én de inzichten van die uitvoeringspraktijk bij elkaar. Ik interesseer mij oprecht voor de thema’s waaraan ik werk en de mensen met wie ik werk. Ik combineer die interesse met inzicht in en ervaring met de werking van processen. Verder analyseer ik snel en grondig, werk doelgericht en ben creatief in mijn benadering. Op soms onorthodoxe wijze krijg ik dingen voor elkaar. Ik weet mensen zondanig te (ver)binden dat zij zich niet slechts eenmalig committeren maar blijvend willen werken aan de te bereiken resultaten.